Вплив строків сівби та прикореневого підживлення на врожайність пшениці озимої в умовах північного Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-05-30

Authors

Будній, Олександр Олександрович
Budnii, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі вивчено вплив строків сівби та прикореневого підживлення на урожайність пшениці озимої в умовах північного Степу України. Метою роботи є з’ясувати вплив строків сівби та прикореневого підживлення азотними добривами на продуктивність пшениці озимої сорту Антонівка при вирощуванні її після сої в умовах північного Степу України Встановлено, що для збільшення рівня урожайності зерна пшениці озимої сорту Антонівка після попередника соя сівбу проводити в період з 15 вересня по 5 жовтня з застосуванням прикореневого підживлення рано на весні дозою N35, урожайність при цьому становить 5,11-5,22 т/га, умовно-чистий дохід – 18188-18855 грн./га, а рентабельність – 117,1-120,9%. In this qualifying master's thesis the influence of sowing dates and root fertilization on the yield of winter wheat in the northern steppe of Ukraine is studied. The aim of the study is to determine the effect of sowing dates and radical fertilization with nitrogen fertilizers on the productivity of winter wheat Antonovka when growing it after soybeans in the northern steppe of Ukraine. September 15 to October 5 with the use of root fertilization early in the spring at a dose of N35, the yield is 5.11-5.22 t / ha, net income - 18188-18855 UAH / ha, and profitability - 117.1- 120.9%.

Description

Keywords

урожайність, пшениця озима, строки сівби, productivity, winter wheat, sowing dates

Citation

Будній, О. О. Вплив строків сівби та прикореневого підживлення на врожайність пшениці озимої в умовах північного Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Н. Л. Умрихін ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 83 с.