Політологія

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Бабич, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Політологія як навчальна дисципліна виступає як складова поліфункціонального напряму інформаційної діяльності. Важливим аспектом діяльності суспільства є політична сфера, яка полягає у поширенні політологічних знань про політичну систему суспільства, політичні партії та політичну еліту, а також визначення місця України у сучасному європейському політичному просторі. Даний курс акумулює знання з найважливіших питань політології , як от: розвиток політичної думки в Україні, політична система сучасної України. На політологію покладено поширення політологічних знань по вертикалі, тобто підготовку працівників державного апарату. Вона покликана з’ясувати проблеми впорядкованості суспільних процесів і утвердження державності України, впливу владних структур на громадянське суспільство.

Description

Keywords

політичний процес, громадянське суспільство

Citation

Політологія : метод. вказ. вивч. дисц. для бакалаврів напр. підгот. 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / [уклад. Т. В. Бабич] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. суспільних наук та документознавства. - Кіровоград : КНТУ, 2014. – 17 с.