Теоретичне дослідження стохастичної САР розрідження пульпи в кульовому млині з циркулюючим навантаженням

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Кондратець, В. О.
Рева, О. М.
Сербул, О. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті приведені результати теоретичних досліджень стохастичної САР розрідження пульпи у кульових млинах з циркулюючим навантаженням. Показано, що забезпечити необхідну точність визначення співвідношення руда/вода на вході кульового млина можливо лише фільтрацією випадкових сигналів витратоміра пульпи у пісковому жолобі класифікатора та вихідної руди перед подачею на вхід блока ідентифікації даного технологічного параметра. In article are brought results of the theoretical researches stochastic SAR dilutions of the pulp in ball mill with circulating load. It is shown that to provide necessary accuracy of the determination the correlation ore/water at the input ball mill possible only filtering casual signal device of consumption pulps in sand chute qualifier and source ore before presenting on entering the block of identifications this technological parameter.

Description

Keywords

стохастична САР, розрідження пульпи, кульовий млин, фільтрування сигналів, ідентифікація, співвідношення руда/вода

Citation

Кондратець, В. О. Теоретичне дослідження стохастичної САР розрідження пульпи в кульовому млині з циркулюючим навантаженням / В. О. Кондратець, О. М. Рева, О. М. Сербул // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 38. - С. 142-148.