Перспективи створення спеціалізованої дільниці для відновлення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У статті обґрунтовано створення спеціалізованої дільниці для відновлення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин. Обґрунтовано та запропоновано технологічне обладнання вітчизняного виробництва для організації спеціалізованої дільниці. Дугові механізовані процеси зварювання та наплавлення, які реалізуються за допомогою напівавтоматів, дійсно залишаються одними з найбільш поширених технологічних засобів з’єднання, відновлення та зміцнення конструкційних матеріалів. Наплавлення без захисного середовища здійснюються порошковим дротом (плавким електродом) при відсутності подачі флюсу або захисного газу у зону дуги. Наплавлення відкритою дугою має наступні переваги:простота використання обладнання і технології, відсутність необхідності використання захисного газу і флюсу; можливість наплавлення у польових умовах, оскільки вітер практично не чинить впливу на процес наплавлення; порівняно просте введення легуючих елементів у наплавлений метал, склад якого можливо регулювати в широких межах. This article ground specialization section of restoration and hardening tool element agricultural machine. Ground and propose adaptable to streamlined production of native produce and organization specialization section. Arc mechanization process welding of facing, what realized of assistance semi-automatic arc welding machine have of the greatest spreading a dap table to streamlined production methods of connection, restoration hardening metal. Facing arc deposition of shielding medium is carried out flux-cored electrode in an atmosphere of shielding gas of zone arc. Arc deposition opening arc flux-cored electrode have to next preference simplicity make use of plant of technology connect need make use of in an atmosphere of shielding gas of flux, possibility facing of field condition, so long as wind practical not make in fluency of on process facing, compared simple introduction of alloying element of built-up metal, composition what sort of maybe regular of broad boundary.

Description

Keywords

дугове зварювання плавким електродом, точкове зварювання, леміш плугу, наплавлення по експоненті, коефіцієнт використання обладнання, випрямляч зварний, коливання дуги, consumable-electrode is welding, resistance spot welding, and ploughshare, hard facing of exponential curve, coefficient equipment factor, welding rectifier, and oscillation arc

Citation

Денисенко, М. І. Перспективи створення спеціалізованої дільниці для відновлення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин / М. І. Денисенко, А. С. Опальчук // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - Вип. 47, ч. 2. - С. 69-75.