Податкові функції селянських самоврядних інституцій в Російській імперії (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Орлик, В. М.
Orlyk, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Abstract

Стаття присвячена дослідженню проблем історії податкових функцій селянських адміністрацій у губерніях Російської імперії в дореформений період. Статья посвящена исследованию проблем истории налоговых функций крестьянских администраций в губерниях Российской империи в дореформенный период. The article is devoted to the problems of the history of the peasant administrations’ tax functions in the provinces of Russian Empire in the pre-reform period.

Description

Keywords

селянство, козацтво, мирське товариство, волость, мирські збори, виборний, крестьянство, казачество, мирская община, мирские сборы, Cossacks, village, elective, laical duty

Citation

Орлик, В. М. Податкові функції селянських самоврядних інституцій в Російській імперії (кінець ХVІІІ - середина ХІХ ст.) / В. М. Орлик // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 182. - С.120-124.