Пристрій реєстрації насіння в потоці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-03-11

Authors

Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Чайковський, О. Б.
Пархоменко, Ю. М.
Каптьолова, Т. М.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Chaikovskyi, O.
Parkhomenko, Y.
Kaptiolova, T.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій реєстрації насіння в потоці, який містить оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння, блок синхронізації, блок розпізнавання зображень насінин та електронно-обчислювальну машину (ЕОМ), який відрізняється тим, що оптико-електронний блок реєстрації прольоту насіння виконано у вигляді прямокутника із лінійок з дискретно розташованими фотоприймачами, а чотири світлодіодних випромінювачі розташовані на двох більших лінійках на відстані 0,2-0,4 довжини лінійки від кутів прямокутника.

Description

Keywords

пристрій реєстрації насіння, device for seed recording

Citation

Пат. 30657 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, О. Б. Чайковський, Ю. М. Пархоменко, Т. М. Каптьолова ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200710865 ; заявл. 01.10.2007 ; опубл. 11.03.2008 ; Бюл. № 5.