Патенти кафедри ДМ та ПМ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 103
 • Item
  Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного сіяння
  (2013-11-11) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Зозуля, В. А.; Гольша, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Zozulia, V.; Holsha, V.
  Спосіб контролю норми висівання насіння на сівалках точного сіяння, що включає формування електричних сигналів при контролі висівання насіння датчиками, встановленими у кожному висівному апараті сівалки точного сіяння, формування електричних сигналів датчиком заданої норми висівання в штуках насіння на погонний метр, ввімкнення звукової сигналізації та світлової індикації для кожного висівного апарата, порівняння кількості висіяного насіння з кількістю, яка повинна бути висіяна при заданій нормі висівання в діапазонах заданої довжини одночасно по декількох каналах, що відрізняються довжинами діапазонів порівняння і допустимими величинами недосіву або пересівання насіння, причому довжини діапазонів і допустимі величини недосіву або пересівання насіння задають кількістю і частиною тієї кількості насіння, яка повинна бути у даному діапазоні порівняння, який відрізняється тим, що звукова сигналізація характерного тону для кожного каналу вмикається тільки при перевищенні допустимої величини недосіву чи пересівання насіння в будь-якому діапазоні порівняння підряд декілька раз (двічі або більше), при цьому запам'ятовується кількість насіння дійсної останньої довжини діапазону, для якого визначається величина недосіву чи пересівання насіння у відсотках до заданої норми висівання і включається світлова індикація номера висівного апарата, де виникло порушення, з вказівкою відсотка до заданої норми висівання, при цьому момент досягнення допустимої величини недосіву чи пересівання насіння є початком наступного діапазону заданої довжини.
 • Item
  Упорний гідростатичний підшипник ковзання
  (2014-05-12) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Пирогов, В. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Pyrogov, V.
  Упорний гідростатичний підшипник ковзання, що містить підп'ятник і п'яту з каналом, який з'єднує порожнину напірного патрубка насоса, заповнену рідиною, з поверхнею контактування п'яти та підп'ятника, який відрізняється тим, що контури поверхонь п'яти та підп'ятника виконані по еліпсу.
 • Item
  Упорний гідростатичний підшипник ковзання
  (2013-05-13) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Пирогов, В. В.; Лемента, Є. О.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Pyrogov, V.; Lementa, Y.
  Упорний гідростатичний підшипник ковзання, що містить підп'ятник і п'яту з каналом, який з'єднує порожнину напірного патрубка насоса, заповнену рідиною, з поверхнею контактування п'яти та підп'ятника, який відрізняється тим, що контури поверхонь п'яти та підп'ятника виконані по параболі х2=2ру, де р - коефіцієнт, який знаходиться з відомих у0 - довжина п'яти та x0 - відповідний радіус п'яти, на поверхні п'яти виконана гвинтова нарізка.
 • Item
  Установка для дослідження вільних коливань механічної системи з двома степенями вільності
  (2013-05-13) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Пирогов, В. В.; Кравченко, О. Ю.; Лемента, Є. О.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Pyrohov, V.; Kravchenko, O.; Lementa, Y.
  Установка для дослідження вільних коливань механічної системи з двома степенями вільності, яка включає основу з регульованими гвинтами-ніжками, штангу, закріплену на основі посередині і перпендикулярно до основи, кронштейн, з'єднаний зі штангою через механізм підйому з електродвигуном, на кронштейні, через цифровий датчик сили, закріплений верхній кінець пружини, на датчику сили закріплена лазерна указка, горизонтальний промінь якої падає на дискретну світлочутливу лінійку, вертикально закріплену на другій штанзі, що закріплена на основі поруч із пружиною, яка відрізняється тим, що на нижньому кінці вертикально розташованої пружини закріплений перший вантаж, до якого, через другу таку саму пружину, закріплений другий такий самий вантаж, на вантажах закріплено по лазерній указці, горизонтальний промінь яких падає на дискретні світлочутливі лінійки, які вертикально закріплені на другій штанзі, з протилежного боку від пружин на основі закріплена вертикально третя штанга, на якій, через механізм фіксування, на потрібній висоті закріплений кронштейн з електромагнітом та важелем-обмежувачем підняття вантажу з механізмом фіксування важеля у вертикальному стані, датчик сили та світлочутливі лінійки, через перетворювачі сигналів та швидкодіючий інтерфейс, з'єднані з комп'ютером.
 • Item
  Установка для дослідження кута повороту пружини при розтягуванні
  (2012-07-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Кравченко, О. Ю.; Прищенюк, А. В.; Литвин, А. С.; Сніжко, Б. С.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Kravchenko, O.; Pryscheniuk, A.; Lytvyn, A.; Snizhko, B.
  Установка для дослідження кута повороту кінця пружини при розтягуванні, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, штангу, закріплену на основі в середині і перпендикулярно до основи, кронштейн, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота, кронштейн з'єднаний із штангою через механізм підняття з електродвигуном, на кронштейні через цифровий датчик сили закріплений верхній кінець випробувальної пружини, на датчику сили закріплена лазерна указка, горизонтальний промінь якої падає на дискретну світлочутливу лінійку, вертикально закріплену на другій штанзі, яка закріплена на основі поруч з пружиною, яка відрізняється тим, що нижній кінець вертикально розташованої пружини закріплений на валу упорного кулькового підшипника, корпус якого закріплений на основі, на валу також закріплена друга лазерна указка, горизонтальний промінь якої падає на дискретну світлочутливу лінійку, горизонтально та перпендикулярно до променя другої лазерної указки, закріпленої на другій штанзі, світлочутлива лінійка та датчик сили через перетворювачі сигналів з'єднані з комп'ютером.
 • Item
  Спосіб визначення параметрів руху насіння при точному висіві
  (2011-05-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Шмат, С. І.; Абрамова, В. В.; Гольша, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Shmat, S.; Abramova, V.; Holsha, V.
  Спосіб визначення параметрів руху насіння при точному висіві, що включає використання пристрою реєстрації насіння при точному висіві, в якому в точці сходу з висівного диска висівного апарата, який вертикально знаходиться на випробувальному стенді, сходить насіння, рух якого до дна борозни відбувається при опорі повітря, по заданій стінці за зоною руху насіння вертикально встановлена координатна сітка, на відстані не менше 1 м від сітки встановлений висівний апарат, об'єктив якого знаходиться на рівні центра координатної сітки, джерело імпульсного світла встановлено на рівні центра координатної сітки перед зоною руху насіння, але поза зоною фотографування руху насіння, має імпульс світла не більше 0,0001 с та фіксований проміжок часу між імпульсами, який повинен бути не менше 0,02 с, при цьому вмикання джерела імпульсного світла відбувається при замкнених синхроконтактах цифрового фотоапарата, який відрізняється тим, що джерело імпульсного світла освітлює зону руху насіння від точки сходу з висівного диска до падіння на дно борозни, при цьому кожний імпульс світла фіксує положення насінин на траєкторії руху в цей момент часу, кілька імпульсів світла за проміжок часу фотографування одного кадру дозволяють одержувати кілька положень однієї насінини на траєкторії її руху, при відтворюванні цього кадру на моніторі комп'ютера визначають по координатній сітці, що закріплена на висівному апараті замість сошника.
 • Item
  Установка для дослідження витих пружин при статичному та динамічному навантаженні
  (2011-05-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Мельстер, Т. Ю.; Кравченко, О. Ю.; Тернавський, П. А.; Лук'яненко, С. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Melster, T.; Kravchenko, O.; Ternavskyi, P.; Lukianenko, S.
  Установка для дослідження витих пружин при статичному та динамічному навантаженні, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, штангу, закріплену на основі всередині і перпендикулярно до основи, кронштейн, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота, електромагніт, яка відрізняється тим, що кронштейн, з'єднаний із штангою через цифровий датчик сили, закріплений на верхньому кінці випробувальної пружини, на нижньому кінці вертикально розташованої пружини закріплений вантаж, який у вихідному стані утримує електромагніт, що закріплений на основі, на датчику сили та на вантажу закріплені по лазерній указці, горизонтальний промінь яких падає на дискретні світлочутливі лінійки, вертикально закріплених на другій штанзі, яка закріплена на основі поруч з пружиною, датчик сили та світлочутливі лінійки через перетворювачі сигналів та швидкодіючий інтерфейс з'єднані з персональним комп'ютером.
 • Item
  Установка для дослідження витих пружин
  (2011-05-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Мельстер, Т. Ю.; Кравченко, О. Ю.; Тернавський, П. А.; Лук'яненко, С. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Melster, T.; Kravchenko, O.; Ternavskyi, P.; Lukianenko, S.
  Установка для дослідження витих пружин, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, штангу, закріплену на основі всередині і перпендикулярно до основи, кронштейн, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота, яка відрізняється тим, що кронштейн з'єднаний із штангою через механізм підняття з електродвигуном, на кронштейні через цифровий датчик сили закріплений верхній кінець випробувальної пружини, нижній кінець вертикально розташованої пружини закріплений на основі, на датчику сили закріплена лазерна указка, горизонтальний промінь якої падає на дискретну світлочутливу лінійку, вертикально закріплену на другій штанзі, яка закріплена на основі поруч з пружиною, датчик сили та світлочутлива лінійка через перетворювачі сигналів з'єднані з комп'ютером.
 • Item
  Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки
  (2011-05-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Мельстер, Т. Ю.; Кравченко, О. Ю.; Тернавський, П. А.; Лук'яненко, С. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Melster, T.; Kravchenko, O.; Ternavskyi, P.; Lukianenko, S.
  Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, зразок-балку прямокутного перерізу, що опирається на закріплені на основі шарнірно нерухому і шарнірно рухому опори, штангу, закріплену на основі в середині між опорами і перпендикулярно до основи, вантаж-кульку, що утримується у вихідному стані електромагнітом, закріпленим на кронштейні, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота падіння вантажу-кульки, спеціальний вловлювач, закріплений на балці, який забезпечує заклинювання вантажу-кульки при ударі і подальший його рух разом з балкою як єдиного цілого, яка відрізняється тим, що на середині балки під балкою закріплена лазерна або світлодіодна указка, промінь якої спрямований перпендикулярно до площини коливання балки на дискретну світлочутливу лінійку, закріплену на штанзі вертикально і з'єднану через швидкодіючий інтерфейс з персональним комп'ютером.
 • Item
  Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві
  (2011-04-11) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Волков, І. В.; Шмат, С. І.; Абрамова, В. В.; Гольша, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Volkov, I.; Shmat, S.; Abramova, V.; Holsha, V.
  Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві, який містить джерело імпульсного світла, який відрізняється тим, що на висівному апараті, який знаходиться на випробувальному стенді, по його задній стінці за зоною руху насіння вертикально встановлена координатна сітка, на відстані не менше 1 м від сітки встановлена вебкамера так, що об'єктив знаходиться на рівні центра координатної сітки, джерело імпульсного світла встановлено на рівні центра координатної сітки перед зоною руху насіння, але поза зоною реєстрації руху насіння, має імпульс світла не більш 0,0001 с при достатній енергії світлового потоку, при цьому включення джерела імпульсного світла відбувається за командами комп'ютера через заданий проміжок часу.
 • Item
  Спосіб визначення параметрів руху насінин при точному висіві
  (2011-03-25) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Шмат, С. І.; Абрамова, В. В.; Гольша, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Shmat, S.; Abramova, V.; Holsha, V.
  Спосіб визначення параметрів руху насінин при точному висіві, що включає використання пристрою реєстрації насіння при точному висіві, в якому насіння сходить з висівного диска висівного апарата під кутом сходу до горизонту, пролітає через зони паралельних площин контролю, створених трикоординатним оптико-електронним блоком реєстрації прольоту насіння, який має вигляд прямокутного короба з найбільшими внутрішніми розмірами сошника та закріпленим на висівному апараті, на кожній стороні короба, розташованій навпроти оптичного пристрою паралельного світлового потоку, розміщені паралельно чотири світлочутливих лінійки, перша лінійка встановлена по верхній кромці, четверта лінійка встановлена по нижній кромці сторони короба, від них на відстані, меншій найменшого геометричного розміру насінини розташовані друга та третя лінійки, всі лінійки через швидкодіючі послідовні інтерфейси з'єднані з персональним комп'ютером, при прольоті зони контролю насіння формує на світлочутливих лінійках зони затемнення, виконані з можливістю по інформації, зчитаній з виходу світлочутливих лінійок при одночасній появі зон затемнення на двох взаємно перпендикулярних лінійках, розташованих на однаковій висоті.
 • Item
  Пристрій для масажу
  (2011-01-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Краснюк, Д. С.; Грицієнко, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Krasniuk, D.; Hrytsiienko, V.
  Пристрій для масажу, який містить джерело підвищеного та зниженого тиску повітря, з'єднане повітропроводами з колектором підвищеного тиску та з колектором зниженого тиску, що мають засоби корекції параметрів тиску повітря, блок управління, який керує джерелом тиску повітря, засобами корекції тиску та повітророзподільниками, один вхід повітророзподільника з'єднаний повітропроводом з колектором зниженого тиску, а другий - з колектором підвищеного тиску, третій - з атмосферою, набір аплікаторів, закріплених на тілі пацієнта у необхідних для лікування місцях, а корпус аплікатора має форму прямокутного паралелепіпеда, на протилежних сторонах закріплені горизонтальні напрямні, які кінематично зв'язані з вакуумною камерою у вигляді ковпака з прямокутником або еліпсом в основі, по всій довжині якого розташований масажний бортик з прозорого матеріалу з розташованими всередині бортика інфрачервоними випромінювачами та датчиком температури бортика, масажний бортик стикається зі шкірою і тиск бортика на шкіру пацієнта контролюється датчиком тиску, вакуумна камера повітропроводом з'єднана з одним виходом повітророзподільника, з другим виходом з'єднана порожнина аплікатора, третій та четвертий виходи повітророзподільника з'єднані повітропроводом з двома герметичними мішками, торцеві стінки яких закріплені на вакуумній камері та на протилежних стінках корпуса аплікатора, всі виходи повітророзподільника забезпечені датчиками контролю тиску, на стінці корпуса аплікатора паралельно напрямним закріплена лінійка з фотоприймачами або світлочутлива лінійка, а на вакуумній камері на рівні лінійки закріплений світлодіодний випромінювач фотоелектричного датчика переміщення вакуумної камери, всі датчики та випромінювачі з'єднані електропроводом з блоком управління, робота якого забезпечена зміною програми з урахуванням значень сигналів датчиків, який відрізняється тим, що з горизонтальними напрямними кінематично з'єднана каретка, яка має форму прямокутної труби, розташованої вертикально, на протилежних стінках каретки закріплені торцеві стінки герметичних мішків, другі стінки яких закріплені на протилежних сторонах корпуса аплікатора, на каретці на рівні світлочутливої лінійки закріплений світлодіодний випромінювач фотоелектричного датчика горизонтального переміщення вакуумної камери, вакуумна камера знаходиться всередині каретки та з'єднана з нею кінематично за допомогою вертикальних напрямних та двох герметичних мішків, торцеві стінки яких закріплені на упорній пластині, яка жорстко закріплена посередині однієї вертикальної сторони вакуумної камери, другі торцеві стінки герметичних мішків закріплені на верхній та нижній пластинах каретки.
 • Item
  Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві
  (2010-11-25) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Волков, І. В.; Шмат, С. І.; Абрамова, В. В.; Гольша, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Volkov, I.; Shmat, S.; Abramova, V.; Holsha, V.
  Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві, який містить джерело імпульсного світла, який відрізняється тим, що на висівному апараті, який знаходиться на випробувальному стенді, замість сошника по його задній стінці поза зоною руху насіння вертикально встановлена координатна сітка, на рівні центра координатної сітки на відстані не менше 1 м встановлений швидкісний реєстратор зображення зі швидкістю знімання не менше 100 кадрів в секунду, джерело імпульсного світла встановлено на рівні центра координатної сітки перед зоною руху насіння, але поза зоною реєстрації руху насіння, реєстратор зображення через швидкодіючий інтерфейс з'єднаний з персональним комп'ютером, який через лінії паралельного порту з'єднаний з блоком управління швидкісним реєстратором зображення.
 • Item
  Пристрій для масажу
  (2010-12-10) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Краснюк, Д. С.; Грицієнко, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Krasniuk, D.; Hrytsiienko, V.
  Пристрій для масажу, який містить джерело підвищеного та зниженого тиску повітря, з'єднане повітропроводами з колектором підвищеного тиску та з колектором зниженого тиску, що мають засоби регулювання тиску повітря, повітророзподільники, один вхід яких з'єднаний повітропроводом з колектором зниженого тиску, другий - з колектором підвищеного тиску, третій - з атмосферою, а виходи повітропроводами з'єднані з відповідними входами аплікаторів, закріплених на тілі пацієнта у необхідних для лікування місцях, блок управління, який містить мікропроцесор або комп'ютер з запровадженою програмою виконання процедури лікування, блок порівняння сигналів з відповідних датчиків контролю з потрібними згідно з програмою, та блок перетворювачів сигналів, в якому формуються сигнали управління джерелом тиску повітря, засобами регулювання тиску повітря в колекторах, електрокерованими клапанами повітророзподільників, інфрачервоними випромінювачами, який відрізняється тим, що в блок управління введений блок корекції програми лікування, яким пацієнт особисто за допомогою пульта управління, має можливість корегувати режими лікування згідно з власними відчуттями.
 • Item
  Пристрій для масажу
  (2010-12-27) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Краснюк, Д. С.; Грицієнко, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Krasniuk, D.; Hrytsiienko, V.
  Пристрій для масажу, що містить джерело підвищеного тиску повітря, з'єднане повітропроводом з колектором, що має засіб регулювання тиску повітря, блок управління, який керує джерелом підвищеного тиску повітря, засобом регулювання тиску та повітророзподільниками, один вхід повітророзподільника з'єднаний повітропроводом з колектором підвищеного тиску, а другий - з атмосферою, набір аплікаторів, закріплених на тілі пацієнта у необхідних для лікування місцях, в корпусі аплікатора за допомогою універсального шарніра (шарніра Гука) закріплений тримач з герметичною масажною камерою, на тримачі знизу закріплені чотири герметичні мішки, розташовані перпендикулярно один одному, торцеві стінки яких закріплені на стінках корпусу аплікатора і з'єднані повітропроводами з виходами повітророзподільника, всі виходи повітророзподільника забезпечені датчиками контролю тиску повітря, універсальний шарнір обладнаний фотоелектричними датчиками контролю кутів повороту тримача у двох площинах, всі датчики контролю з'єднані електропроводами з блоком управління, який відрізняється тим, що герметична масажна камера має вигляд півсфери з циліндричним хвостовиком, виготовленим з пластмаси, який жорстко з'єднаний з циліндричним втяжним якорем, виготовленим з феромагнетику, хвостовик разом з якорем знаходиться в середині котушки електромагніту, півсфера камери з'єднана з котушкою за допомогою кільця з пружного матеріалу, котушка знаходиться в середині тримача та з'єднана з ним за допомогою напрямних, герметичного мішка та пружини, торцеві стінки мішка закріплені на верхньому кінці котушки та на пластині, що жорстко закріплена в верхній частині тримача, в пластині закріплений штуцер, за допомогою якого порожнина мішка з'єднана повітропроводами з повітророзподільником, пружина, як і напрямні, розташована паралельно котушці і закріплена угорі котушки одним кінцем, другим кінцем закріплена на пластині тримача.
 • Item
  Пристрій для масажу
  (2010-12-27) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Краснюк, Д. С.; Грицієнко, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Krasniuk, D.; Hrytsiienko, V.
  Пристрій для масажу, що містить джерело підвищеного тиску повітря, з'єднане повітропроводом з колектором, що має засіб регулювання тиску повітря, блок управління, який керує джерелом підвищеного тиску повітря, засобом регулювання тиску та повітророзподільниками, один вхід повітророзподільника з'єднаний повітропроводом з колектором підвищеного тиску, а другий - з атмосферою, набір аплікаторів, закріплених на тілі пацієнта у необхідних для лікування місцях, в корпусі аплікатора за допомогою універсального шарніра (шарніра Гука) закріплений тримач з герметичною масажною камерою, на тримачі знизу закріплені чотири герметичні мішки, розташовані перпендикулярно один одному, торцеві стінки яких закріплені на стінках корпусу аплікатора і з'єднані повітропроводами з виходами повітророзподільника, всі виходи повітророзподільника забезпечені датчиками контролю тиску повітря, універсальний шарнір обладнаний фотоелектричними датчиками контролю кутів повороту тримача у двох площинах, всі датчики контролю з'єднані електропроводами з блоком управління, який відрізняється тим, що герметична масажна камера має вигляд півсфери, жорстко закріплена на повзуні, який знаходиться в середині тримача та з'єднаний з ним за допомогою напрямних, герметичного мішка та пружини, торцеві стінки мішка закріплені на верхньому кінці повзуна та на пластині, що жорстко закріплена в верхній частині тримача, в пластині закріплений штуцер, за допомогою якого порожнина мішка з'єднана повітропроводами з повітророзподільником, пружина, як і напрямні, розташована паралельно повзуну і закріплена угорі повзуна одним кінцем, другим кінцем закріплена на тримачі, масажна камера може бути виготовлена з прозорого матеріалу з розташованими всередині інфрачервоними випромінювачами та датчиком температури камери, випромінювачі та датчик з'єднані електропроводами з блоком управління.
 • Item
  Установка для дослідження вільних коливань вантажу, підвішеного на вертикально розташованій пружині
  (2010-10-11) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Волков, І. В.; Лук'яненко, С. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Volkov, I.; Lukianenko, S.
  Установка для дослідження вільних коливань вантажу, підвішеного на вертикально розташованій пружині, що містить: основу з регульованими ніжками-гвинтами; закріплену на основі вертикальну штангу з кронштейном, який переміщується по штанзі і закріплюється на потрібній висоті; вантаж, підвішений на вертикально розміщеній пружині; електромагніт, яка відрізняється тим, що електромагніт, утримуючий вантаж у вихідному стані, закріплений напроти штанги на одному кінці основи, верхній кінець пружини закріплений на кронштейні, на вантажі закріплена пластина-вказівник коливання вантажу, на додатковій штанзі, закріпленій на другому кінці основи, встановлений швидкісний реєстратор зображення, об'єктив якого знаходиться на рівні пластини-вказівника, за якою на штанзі з кронштейном закріплена вертикально координатна сітка з вертикальною та горизонтальною координатами, реєстратор зображення через швидкодіючий інтерфейс з'єднаний з комп'ютером.
 • Item
  Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки
  (2010-09-27) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Свяцька, Л. П.; Хіоні, В. З.; Лук'яненко, С. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Sviatska, L.; Khioni, V.; Lukianenko, S.
  Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, зразок-балку прямокутного перерізу, що опирається на закріплені на основі шарнірно-нерухому і шарнірно-рухому опори, штангу, закріплену на основі в середині між опорами і перпендикулярно до основи, вантаж, утримуваний у вихідному стані електромагнітом, закріпленим на кронштейні, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота падіння вантажу, спеціальний вловлювач, закріплений на балці, який забезпечує заклинювання вантажу при ударі і подальший його рух разом з балкою як єдиного цілого, яка відрізняється тим, що на відстані від балки, та на рівні спеціального вловлювача, на штативі встановлена високошвидкісна відеокамера Redlake Motion Pro Y5, яка через швидкодіючий інтерфейс USB 2,0 підключена до комп'ютера, а координатна сітка виставляється та масштабується на екрані з використанням метричної лінійки, закріпленої вертикально на штанзі поряд з балкою та спеціальним вловлювачем.
 • Item
  Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві
  (2010-09-27) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Шмат, С. І.; Абрамова, В. В.; Гольша, В. І.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Shmat, S.; Abramova, V.; Holsha, V.
  Пристрій реєстрації руху насіння при точному висіві, який містить джерело імпульсного світла, який відрізняється тим, що на висівному апараті, який знаходиться на випробувальному стенді, по його задній стінці за зоною руху насіння вертикально встановлена координатна сітка, на відстані не менше 1 м від сітки встановлений цифровий фотоапарат так, що об'єктив знаходиться на рівні центра координатної сітки, джерело імпульсного світла встановлено на рівні центра координатної сітки перед зоною руху насіння, але поза зоною фотографування руху насіння, має імпульс світла не більше 0,0001 с при достатній енергії світлового потоку та фіксований проміжок часу між імпульсами, який повинен бути не менше 0,02 с, при цьому вмикання джерела імпульсного світла відбувається при замкнених синхроконтактах цифрового фотоапарата.
 • Item
  Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки
  (2010-09-27) Лушніков, В. М.; Чайковський, О. Б.; Златопольський, Ф. Й.; Свяцька, Л. П.; Хіоні, В. З.; Лук'яненко, С. В.; Lushnikov, V.; Chaikovskyi, O.; Zlatopolskyi, F.; Sviatska, L.; Khioni, V.; Lukianenko, S.
  Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки, яка містить: основу з регульованими гвинтами-ніжками; балку прямокутного поперечного перерізу, що опирається на закріплені на основі шарнірно-нерухому і шарнірно-рухому опори; штангу, закріплену на основі в середині між опорами і перпендикулярно до основи; вантаж, утримуваний у вихідному стані електромагнітом, закріпленим на кронштейні, ручним переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота падіння вантажу; вловлювач з внутрішньою конусною поверхнею, закріплений на балці, яка відрізняється тим, що для усунення трудомісткої ручної роботи по переміщенню кронштейна з вантажем, штанга має по всій довжині різьбу, по якій рухається гайка-шестірня, зчеплена з шестірнею вала електродвигуна, а для попередження реактивного прокручування кронштейна штанга має по всій довжині шліцьову канавку, по якій ковзає шліцьовий виступ кронштейна.