Оптимальне керування режимами функціонування трибоспряженнями деталей систем і агрегатів транспортних машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Аулін, В. В.
Лисенко, C. В.
Гриньків, А. В.
Чернай, А. Є.
Лукашук, А. П.
Аулин, В. В.
Лысенко, С. В.
Гринькив, А. В.
Чернай, А. Е.
Aulin, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Оптимальне керування режимами функціонування трибоспряженнями деталей систем і агрегатів транспортних машин / В. В. Аулін, С. В. Лисенко, А. В. Гриньків [та ін.] // // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 178-179.