Дослідження методів виявлення вторгнень в телекомунікаційні системи та мережі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Даниленко, Д. О.
Смірнов, О. А.
Мелешко, Є. В.
Danilenko, D.
Smirnov, A.
Meleshko, Ye.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ХУПС

Abstract

Розглядаються методи підвищення безпеки телекомунікаційних мереж та систем, зокрема, досліджуються методи виявлення вторгнень (порушень), які функціонують із застосуванням статистичних критеріїв та аналізу відхилень від встановлених правил дій легітимних користувачів. Досліджуються математичні моделі та критерії, які застосовуються для виявлення вторгнень, аналізується архітектура розподілених систем виявлення порушень та архітектура відповідних агентів телекомунікаційної мережі. Are considered methods of increasing to safety of the telecommunication networks and systems, in particular, are researched methods of the revealing the invasions (the breaches), which function with using the statistical criterion and analysis of the detours from installed rules action legitimate of the users. They Are Researched mathematical models and criteria, which are used for revealing the invasions, is analysed architecture of the portioned systems of the revealing the breaches and architecture corresponding to agent to telecommunication network.

Description

Keywords

телекомунікаційні системи та мережі, система виявлення вторгнень, telecommunication system and network, system of the reve

Citation

Даниленко, Д. О. Дослідження методів виявлення вторгнень в телекомунікаційні системи та мережі / Д. О. Даниленко, О. А. Смірнов, Є. В. Мелешко // Системи озброєння і військова техніка. - Харків : ХУПС, 2012. - № 1. - С. 92-100