Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001-04-16

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Filimonikhin, H.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що містить два корегуючих вантажі, вільно насаджених на дві непаралельні осі, перпендикулярні валу, у яких центри мас не лежать на осях обертання, який відрізняється тим, що перший корегуючий вантаж виконаний у вигляді півсфери, її центр розташований на осі вала ротора і вісь розміщена зовні півсфери по лінії діаметра великого кола, а другий корегуючий вантаж і його вісь встановлені усередині півсфери так, що друга вісь обертання проходить через її центр.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Патент 36294 UA, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін. - № а 99116488 ; заявл. 30.11.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.