Інформаційно-керуючі комплекси та системи. Самостійні та контрольні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

система обліку, accounting system, прилади обліку, metering devices, автоматизація обліку та контролю, automation of accounting and control

Citation

Інформаційно-керуючі комплекси та системи : метод. рекомендації до виконання самост. та контр. роб. для студ. спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : Н. Ю. Гарасьова, К. Г. Петрова, І. В. Савеленко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. електротехнічних систем та енергетичного менеджменту. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 54 с.