Будівельна механіка. Визначення переміщень в статично визначених рамах в ПК ЛИРА - САПР

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Портнов, Г. Д.
Пукалов, В. В.
Тихий, А. А.
Дарієнко, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Представлена покрокова інструкція статичного розрахунку переміщень в статично визначених рамах від зовнішніх навантажень, температурних та кінематичних впливів за допомогою ПК «ЛІРА - САПР».

Description

Keywords

Citation

Будівельна механіка : метод. вказ. до вивчення теми "Визначення переміщень в статично визначених рамах в ПК ЛИРА - САПР" : для студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов, А. А. Тихий, В. В. Дарієнко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 34 с.