Особливості побудови системи керування біотехнічним об’єктом з урахуванням природних збурень (на прикладі споруд закритого грунту)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Дудник, А. О.
Dudnik, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті описано процедуру синтезу системи керування процесами вирощування овочевої продукції в теплицях з точки зору комплексного підходу до біотехнічного об’єкту з врахуванням як мікрокліматичних, біологічних особливостей процесу, так і з урахуванням впливу зовнішніх природних збурень. Вирішення даного наукового завдання дозволяє виробити ефективне управляюче рішення на основі отриманого прогнозованого значення зовнішніх збурень та забезпечити максимальний економічний прибуток при мінімізації витрат на вирощування продукції. In article it is described procedure of synthesis of a control system by processes of cultivation of vegetable production in hothouses from the point of view of a complex campaign to biotechnical object with the account as mikroklivatichesky, biological features of process, and taking into account influence of external indignations. The solution of this scientific task allows to develop the effective operating decision on the basis of the received predicted value of external indignations and to provide the maximum economic profit at minimization of expenses for production cultivation.

Description

Keywords

біотехнічний об’єкт, теплиця, збурення, інтенсивність сонячної радіації, прогнозування, нейромережеві технології

Citation

Дудник, А. О. Особливості побудови системи керування біотехнічним об’єктом з урахуванням природних збурень (на прикладі споруд закритого грунту) / А. О. Дудник // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 2. - С. 292-297.