Теоретичні питання сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Заярнюк, О. В.
Zaiarniuk, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ХНЕУ

Abstract

Досліджено теоретико-прикладні аспекти управління зайнятістю осіб з обмеженими фізичними можливостями. Розглянуто питання сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями через призму соціально-економічних відносин, пов’язаних із забезпеченням робочими місцями тієї частини економічно активного населення, що має певні особливості у трудовому потенціалі, та виділено на цій основі макро-, мікроекономічні й індивідуальні чинники впливу на зайнятість осіб з обмеженими фізичними можливостями. На основі застосування системного підходу конкретизовано потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями, що дозволило виділити економічні, соціально-психологічні, професійні та адаптаційні стимули зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями як теоретико-методологічне підґрунтя удосконалення механізму управління їх зайнятістю. Theoretical and applied aspects of managing the employment of disable people have been considered. The issue of promoting the employment of disabled people through the prism of social and economic relations associated with providing jobs for the part of the economically active population that has certain peculiarities in the employment potential has been considered, and on this basis the macro-, micro-economic and individuals factors influencing the employment of people with disabilities have been identified. Using the systematic approach there have been specified the needs of people with disabilities, which made it possible to allocate the economic, social, psychological, professional and adaptive incentives for employment of such people as a theoretical and methodological basis to improve the mechanism for management of their employment.

Description

Keywords

особи з обмеженими фізичними можливостями, зайнятість, чинники впливу, потреби, стимули, people with disabilities, employment, influence factors, needs, incentives

Citation

Заярнюк, О. В. Теоретичні питання сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями / О. В. Заярнюк // Управління розвитком : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 3 (181). – С. 143-150.