Будівельна механіка. Самостійна робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Портнов, Г. Д.
Пукалов, В. В.
Тихий, А. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації складені з метою полегшення самостійної роботи здобувачів вищої освіти до виконання розрахунково – проектувального завдання РПЗ№2 "Розрахунок плоскої статично визначеної ферми"» з будівельної механіки.

Description

Keywords

кінематичний аналіз, лінії впливу, плоска ферма, згинальний момент

Citation

Будівельна механіка : метод. рекомендації до виконання розрахунково–проектувального завдання РПЗ № 2 "Розрахунок плоскої статично визначеної ферми" : для самост. роботи здобувачів освіти освітнього рівня "бакалавр" спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" усіх форм навч. / [уклад. : Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов, А. А. Тихий] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 30 с.