Установка для виробництва вуглекислого газу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2001

Authors

Скрипник, О. В.
Кошурко, В. О.
Клименко, В. В.
Skrypnyk, O.
Koshurko, V.
Klymenko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут промислової власності

Abstract

Винахід належить до холодильної техніки. Установка для виробництва вуглекислого газу містить трубопроводи, теплообмінники, ємність для сатураторного газу, два мастильних фільтри, компресор високого тиску, ємності для розсолу, ємність для конденсату, холодильні машини з мастильними фільтрами, кристалізатор, відцентрові насоси, повітряні крани для вилучення повітря, запірну арматуру, магістральні трубопроводи для подачі стисненого сатураторного газу, для циркуляції розсолу, для циркуляції конденсату, для циркуляції холодильного агенту, вуглекислотний компресор, пристрій для плавлення гідратів СО2 •8Н2О, ємність для зберігання вуглекислого газу. The invention relates to refrigeration engineering. The installation for production of carbon dioxide has pipelines, heat exchangers, tank for saturator gas, two lubrication filters, high-pressure compressor, tanks for salt solution, tank for condensate, refrigeration machines with oil filters, crystallizer, centrifugal pumps, air taps for air removal, shutoff fittings, main pipelines for compressed saturation gas supply, for salt solution circulation, for condensate circulation, for circulation of cooling agent, carbon-acid compressor, hydrate CO2 •8H2O smelter, tank for carbon dioxide storing.

Description

Keywords

установка, вуглекислий газ, сатураторний газ, гідрати вуглекислого газу

Citation

Пат. на винахід 35850 A Україна, МПК F25J 1/00. Установка для виробництва вуглекислого газу / О. В. Скрипник, В. О. Кошурко. В. В. Клименко ; заявник і патентовласник Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – № 99010126 ; заявл. 10.01.1999 ; опубл. 16.04.2001 ; Бюл. № 3. - 3 с.