Сутність та напрями формування політики транснаціоналізації економіки регіонів України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Гонта, О. І.
Gonta, E.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуті наукові підходи до формування політики транснаціоналізації економіки регіонів, як окремого напряму державної регіональної політики. Представлена дворівнева модель інституціональної структури суб’єктів формування такої політики. Наголошено на необхідності використання переваг глобалізації для розвитку регіонів України та мінімізації ризиків на основі управління процесами інтровертної та екстравертної транснаціоналізації економіки регіонів. The scientific approaches to the formation of policy of the transnationalisation of regional economics as a separate direction of regional policy have been considered. The two-level model of the institutional structure of the subjects of formation of this policy has been presented. It has been emphasized at he necessity of the exploitation of the benefits of globalization for the development of Ukrainian regions and minimisation of risks on the base of management of the processes of the introvert and extrovert transnationalisation of the regional economy.

Description

Keywords

регіон, транснаціоналізація економіки регіонів, регіональна політика, стратегії ТНК, промислово-фінансові групи

Citation

Гонта, О. І. Сутність та напрями формування політики транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 282-290.