Динамічні навантаження в пружній системі машини

Abstract

Description

Keywords

Citation

Голотюк, М. В. Динамічні навантаження в пружній системі машини / М. В. Голотюк, В. О. Дорощук, П. Ружаньскі // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 140.