Механізація вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням похилої камери комбайна КСКУ-6

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-16

Authors

Томко, Роман Іванович
Tomko, Roman

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою даної роботи є підвищення ефективності роботи комбайна КСКУ-6 при збиранні кукурудзи на силос за рахунок вдосконалення каскаду бітерів похилої камери з визначенням основних якісних показників. Досягнення цієї мети залежить від вирішення поставлених задач: визначити актуальність технології збирання кукурудзи на силос за рахунок використання комбайна КСКУ-6; розглянути процес роботи похилої камери; математичного аналізу та принципів моделювання. Визначити основні конструктивні та режимні параметри бітерів стебельної маси: розглянути питання впливу фізико-механічних властивостей стебел кукурудзи на процес їх подрібнення; розрахувати економічну ефективність використання кукурудзозбирального комбайна КСКУ-6. The purpose of this work is to increase the efficiency of the combine when harvesting corn for silage by improving the cascade of beaters inclined chamber with the definition of basic quality indicators. Achieving this goal depends on solving the tasks: to determine the relevance of the technology of harvesting corn for silage through the use of the combine; consider the process of operation of the inclined chamber; mathematical analysis and principles of modeling. To determine the main design and mode parameters of the stem mass beaters: to consider the impact of physical and mechanical properties of corn stalks on the process of grinding; to calculate the economic efficiency of using the corn harvester.

Description

Keywords

кукурудза, зелені корми, кукурудзозбиральний комбайн, подрібнення кукурудзи, corn, green fodder, corn harvester, corn grinder

Citation

Томко, Р. І. Механізація вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням похилої камери комбайна КСКУ-6 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Р. В. Кісільов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 53 с.