Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Голик, О. П.
Мірошніченко, М. С.
Березюк, І. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дані методичні вказівки містять практичні завдання направлені на розв’язання задач енергетичного моніторингу та оптимізації систем електропостачання, пошук оптимальних джерел енергії для об’єкта енергопостачання та побудову нейронної мережі для об’єкта енергозабезпечення.

Description

Метою дисципліни є формування у студентів знань основних понять у сфері енергетичного моніторингу та оптимізації систем електропостачання, теорії оптимізації задач електропостачання, методів розв’язання задач оптимізації систем електропостачання. Курс розглядає інформаційні системи енергетичного моніторингу споживання енергетичних ресурсів у різних сферах.

Keywords

енергетика, енергетичний моніторинг, енергоменеджмент, оптимізація, електропостачання, напруга

Citation

Енергетичний моніторинг та оптимізація СЕП : метод. вказ. до виконання практ. занять для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, М. С. Мірошніченко, І. А. Березюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. автоматизації вироб. процесів. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 56 с.