Теоретичне дослідження установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Оришака, О. В.
Гончаров, В. В.
Оришака, В. О.
Кравцов, А. О.
Oryshaka, О.
Goncharov, V.
Oryshaka, V.
Kravcov, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Проведений аналіз продуктивності установки безперервної дії порівняно з продуктивністю машин з циклічною подачею сипких матеріалів в клапанні мішки. Продуктивність установок безперервної дії для завантаження сипких матеріалів в 1,5 рази вище продуктивності машин з циклічною подачею. Визначено оптимальне число секцій в залежності від подачі матеріалу. Установлені залежності для визначення швидкості руху сипких матеріалів по гравітаційним поверхням, які розташовуються в першій і другій четвертях. The analysis performance settings continuously compared with the productivity of machines with cyclic feed bulk materials in valve bags. Production facilities for continuous loading of bulk materials is 1.5 times higher performance machines with cyclic feeding. The optimum number of sections depending on the feed material.

Description

Keywords

продуктивність, сипкий матеріал, секція, бункер, постачальний пристрій, завантажувальне пристосування

Citation

Теоретичне дослідження установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів / О. В. Оришака, В. В. Гончаров, В. О. Оришака, А. О. Кравцов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 1. - С. 54-60.