Вплив ширини міжрядь на врожайність гібридів соняшнику в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Галятовський, Владислав Анатолійович
Haliatovskyi, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В представленій кваліфікаційній роботі зроблена спроба вдосконалення технології вирощування соняшнику шляхом визначення оптимальної ширини міжряддя, яке забезпечить раціональне використання сонячної радіації, вологи, поживних речовин та сприятиме досягненню кращої врожайності. Метою роботи є визначення оптимальної ширини міжряддя, яке забезпечить раціональне використання сонячної радіації, вологи, поживних речовин та сприятиме досягненню кращої врожайності. Встановлено, що на ріст та розвиток рослин соняшнику має вплив ширина міжряддя, досліджено реакцію гібридів на досліджувані чинники, що забезпечує підвищення урожайності та якості насіння соняшнику в умовах північного Степу України. In the presented qualification work, an attempt is made to improve the technology of sunflower cultivation by determining the optimal row spacing, which will ensure the rational use of solar radiation, moisture, nutrients and contribute to better yields. The aim of the work is to determine the optimal row spacing that will ensure the rational use of solar radiation, moisture, nutrients and contribute to better yields. It has been established that the growth and development of sunflower plants is influenced by the row spacing, and the response of hybrids to the studied factors has been investigated, which ensures an increase in yield and quality of sunflower seeds in the northern Steppe of Ukraine.

Description

Keywords

соняшник, ширина міжрядь, врожайність, sunflower, row spacing, yield

Citation

Галятовський, В. А. Вплив ширини міжрядь на врожайність гібридів соняшнику в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота: спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. К. В. Васильковська ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 52 с.