Навчально-комп’ютерна практика. Економіка

Abstract

Методичні вказівки визначають мету, завдання, тематику, організаційні аспекти проходження навчально-комп’ютерної практики, складання та захисту звіту з практики для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці».

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки щодо проходження навчально-комп’ютерної практики студентів : спец. 051 «Економіка», спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» : ОКР “Бакалавр” ден. форми навч. / [уклад.: А. О. Левченко, Т. І. Грінка, Т. Ф. Рябоволик, О. В. Кіріченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 43 с.