Дослідження умов та шляхів підвищення ефективності функціонування роздрібного ринку електроенергії та управління попитом на енергію на засадах маркетингу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-13

Authors

Іванов, Олександр Євгенович
Ivanov, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності функціонування систем електропостачання та вирівнювання попиту споживачів в часі за рахунок використання принципів маркетингу. Обґрунтувано доцільність використання маркетингу для управління попитом на електроенергію Розроблено математичну модель адекватної тарифної системи з позицій маркетингу, на засадах індивідуального підходу до споживачів. Запропоновано використати лінійну функцію для визначення ставок цін відповідно до кожної години добового графіка навантаження. Результати кваліфікаційної роботи можуть бути використані для мотивування споживачів до вирівнювання графіків навантаження і відповідного зменшення оплати за спожиту електроенергію. The method of qualification work is to improve the efficiency of the electricity supply system and equalize the demand of consumers in time due to the use of marketing principles. The expediency of using marketing to manage the demand for electricity has been substantiated. It is proposed to use a linear function to determine the price rates according to each hour of the daily load schedule. The results of the qualification work can be used to motivate consumers to level the load schedules and reduce the payment for the consumed electricity accordingly.

Description

Keywords

управління попитом на енергію, принципи маркетингу, тарифна система, мотивування споживачів, energy demand management, marketing principles, tariff system, consumer motivation

Citation

Іванов, О. Є. Дослідження умов та шляхів підвищення ефективності функціонування роздрібного ринку електроенергії та управління попитом на енергію на засадах маркетингу : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. С. В. Серебренніков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 75 с.