САПР електропостачання. Частина І

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Віхрова, Л. Г.
Зінзура, В. В.
Солдатенко, В. П.
Плєшков, С. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках описані програми з автоматизації розрахунків систем електропостачання, що дозволяють автоматизувати: розрахунки силових навантажень в мережах промислових підприємств напругою до 1 кВ та вище 1 кВ; розрахунки освітлювальних навантажень промислових об’єктів; розрахунки та побудову графіків електричних навантажень. Описані програми можливо використовувати як в проектній практиці, так і при виконанні курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

Description

Keywords

система автоматизованого проектування, САПР, курсове проектування, електропостачання, розрахунок електричних навантажень, побудова графіків електричних навантажень

Citation

САПР електропостачання (частина І) : метод. вказ. до виконання лаб. роб. / [уклад. : Л. Г. Віхрова, В. В. Зінзура, В. П. Солдатенко, С. П. Плєшков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 53 с.