Вплив агроекологічних факторів на якість зерна пшениці озимої в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Головна мета досліджень полягала у встановленні впливу погодних та агротехнічних факторів на якісні показники зерна озимої пшениці. Встановлено, що проведення підживлення посівів озимої пшениці(N30 по мерзло-талому грунті та N30 прикоренево збільшує вміст білка у зерні на 0,5 – 0,6%, а клейковини – 2,0 – 2,6%. Запізнення із збиранням врожаю на 10 днів зменшує вміст білка у зерні на 0,6%, а клейковини – 1,9% порівняно до збирання у фазу твердої стиглості зерна. Своєчасне обприскування посівів озимої пшениці інсектицидами для боротьби із клопом шкідливою черепашкою підвищує якість клейковини на 22,5 од.ВДК, а скловидність – 14,2%. The main goal of the research was to establish the influence of weather and agrotechnical factors on the quality indicators of winter wheat grain. It was established that fertilizing winter wheat crops (N30 on frozen-thawed soil and N30 at the root increases the protein content in the grain by 0.5-0.6%, and the gluten content by 2.0-2.6%. Delay in harvesting on 10 days reduces protein content in grain by 0.6%, and gluten content by 1.9% compared to harvesting in the phase of firm ripeness of grain. Timely spraying of winter wheat crops with insecticides to combat the harmful beetle bug increases the quality of gluten by 22.5 units. VDK, and glass visibility - 14.2%.

Description

Keywords

білок, клейковина, попередники, підживлення, protein, gluten, precursors, nutrition

Citation

Химель, О. В. Вплив агроекологічних факторів на якість зерна пшениці озимої в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. М. І. Мостіпан ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 70 с.