Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Кузьменко, Г. І.
Kuzmenko, G.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті висвітлюються організаційні підходи до формування податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства, визначаються основні недоліки податкового законодавства, які суттєво впливають на організацію податкової політики підприємства. Доведено та запропоновано необхідність внесення відповідних змін до нормативних документів з метою приведення їх у відповідність з сучасними умовами регулювання податкових правовідносин та усунення колізій у системі податкового законодавства. In the article organizational approaches are illuminated to forming of tax policy of enterprise in accordance with the requirements of current legislation, the basic lacks of tax law, which substantially influence on organization of tax policy of enterprise, are determined. The necessity of bringing of corresponding changes is well-proven and offered to the normative documents with the purpose of bringing them over in accordance with the modern terms of adjusting of tax legal relationships and removal of collisions in the system of tax law.

Description

Keywords

податкова політика, бухгалтерський облік, податковий облік, податки, податкові платежі, податкове планування, податковий кодекс, податкове законодавство, нормативні акти, платники податків, податкові органи

Citation

Кузьменко, Г. І. Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства / Г. І. Кузьменко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 20, ч. 1. - С. 337-344.