Проектування цехів і дільниць для відновлення та зміцнення деталей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Бевз, О. В.
Магопець, С. О.
Красота, М. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Курсовий проект з проектування цехів і дільниць для відновлення та зміцнення деталей виконують магістранти усіх форм навчання з метою закріплення теоретичних знань і одержання практичних навичок у проектуванні та рівномірному завантаженні підприємства і окремих дільниць для заданої зони обслуговування при раціональному використанні.

Description

Keywords

відновлення деталей, завантаження майстерні, трудомісткість робіт, відновлення деталей, дільниці, цехи

Citation

Проектування цехів і дільниць для відновлення та зміцнення деталей : метод. вказ. до виконання курс. проекту : для магістрантів спец. 132 - Матеріалознавство / [уклад. : О. В. Бевз, С. О. Магопець, М. В. Красота, Р. А. Осін] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 35 с.