Роль кадрової складової у налагодженні НДДКР у верстатобудівній галузі Української РСР на рубежі 1930-х – 1940-х років

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Аннєнкова, Н. Г.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У тезах досліджено, що на рубежі 1930-х – 1940-х років українське верстатобудування отримало організаційно завершену систему наукового забезпечення своєї діяльності, що дозволяє вважати її з цього моменту кваліфікованою. Ненаповненість цієї системи кадровим ресурсом була лише ситуативною, оскільки система підготовки профільних науково-технічних кадрів вже існувала і розпочала їх продукування. Звідси, з огляду на одночасне відбуття остаточного переходу переважної кількості верстатовиробників від систематичного до системного виготовлення цієї продукції, ми можемо констатувати й остаточне утвердження до 1941 р. в Україні не просто системної, а кваліфікованої системної верстатобудівної діяльності, стримування ефективності котрої ставало наслідком як уже вказаного ситуативного браку профільних науково-технічних кадрів, так і певного адміністративноорганізаційного дисбалансу в управлінні галуззю.

Description

Keywords

п’ятирічка, кадрова політика, верстатобудування, кадровий дефіцит, виробництво, центральна заводська лабораторія

Citation

Аннєнкова, Н. Г. Роль кадрової складової у налагодженні НДДКР у верстатобудівній галузі Української РСР на рубежі 1930-х – 1940-х років / Н. Г. Аннєнкова // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 65-68.