Міжнародне економічне право

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Миценко, І. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Для України процеси інтегрування у світову економіку, а також питання міжнародного правового регулювання цього процесу набувають особливого значення. Ефективність розвитку міжнародних економічних відносин нашої країни залежатиме від погоджених дій з іншими країнами та їхніми об'єднаннями через систему міжнародного економічного правового регулювання. Отже, правовим фундаментом цивілізованих міжнародних економічних відносин є діюче в цій сфері законодавство.

Description

Keywords

транснаціональні корпорації, міжнародні економічні організації, міжнародні економічні договори

Citation

Міжнародне економічне право : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ОС «Магістр» за спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / [уклад. І. М. Миценко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. міжнар. екон. відносин. — Кропивницький : ЦНТУ, 2017. — 29 с.