Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва”, яка відбулась 10-12 квітня 2013 року на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету.

Description

Keywords

сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарське машинобудування, всеукраїнська студентська науково-практична конференція, тези доповідей

Citation

Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва : зб. тез доп. : всеукр. студ. наук.-прак. конф., 10-12 квіт. 2013 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, ф-т с.-г. машинобуд. та ін. ; [кол. автор. : В. М. Кропівний, В. М. Сало, О. М. Васильковський та ін.]. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 63 с.