Технічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2023)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Документ
  Підвищення надійності машин і обладнання
  (ЦНТУ, 2023)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
 • Документ
  Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2022)
  Висвітлення найважливіших актуальних проблем підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту та пошук оптимальних шляхів їх вирішення розробкою та впровадженням сучасних інноваційних технологій у виробництво, обмін дослідницьким і практичним досвідом, публікація результатів наукових досліджень.
 • Документ
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2023)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Документ
  Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві
  (Ексклюзив-Систем, 2022)
  В матеріалах конференції представлені дослідження вчених і науковців з проблем автоматизації керування складними багатовимірними об’єктами та процесами, інформаційні технології в задачах керування, розглянуті проблеми енергоефективності в електро- та теплотехнологічних системах, енергетичний менеджмент. Наведені результати досліджень, що пов’язані з автоматизацією на транспорті та у будівництві. Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів – учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції “Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві”, 10-11 листопада 2022 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Документ
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2022)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Документ
  Цифрова трансформація суспільства
  (ЦНТУ, 2022)
  Збірник містить тези доповідей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції “Цифрова трансформація суспільства”, що відбулась 21-22 квітня 2022 року на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету.
 • Документ
  Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
  (ЦНТУ, 2020)
  В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва і експлуатації техніки, моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин, а також основні аспекти вирощування сільськогосподарських культур в умовах Степу України. Наведені результати досліджень відносяться до галузей знань: 13 – Галузеве машинобудування і 20 – Аграрні науки та продовольство. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок у машинобудуванні, агровиробництві, переробній та інших галузях. Даний збірник є виданням, у якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, студентів – учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», 9-11 квітня 2020 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників, технологів науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств, агрономів, керівників фермерських господарств та агрохолдингів.
 • Документ
  Інформаційна безпека та комп’ютерні технології
  (ЦНТУ, 2021)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Документ
  Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті
  (ЦНТУ, 2019)
  Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, магістрів, бакалаврів - учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції ― Перспективні напрямки інформаційних і комп‘ютерних систем та мереж, комп‘ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті ‖, 13-14 листопада 2019 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Документ
  Інформаційна безпека та інформаційні технології
  (ЦНТУ, 2020)
  Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок. Представлені результати теоретичних досліджень в галузях проектування інформаційних систем, технологій захисту інформації, використання сучасних інформаційних технологій в управлінні системами за різними галузями народного господарства. Матеріали публікуються в авторській редакції.
 • Документ
  Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації
  (ЦНТУ, 2020)
  Збірник містить тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”, яка відбулася 25–27 листопада 2020 року в онлайновому форматі на базі Центральноукраїнського національного технічного університету, місто Кропивницький. Праці учасників конференції присв’ячені актуальним питанням інформаційних систем і технологій, інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних систем штучного інтелекту, мережних ІТ, інформаційної безпеки національного сегмента кіберпростору, боротьби з кіберзлочинністю, захисту програм та даних в комп’ютерних системах і мережах. Видання призначене для здобувачів вищої освіти за ІТ-спеціальностями у ЗВО України, науковців, викладачів, фахівців галузі інформаційних технологій, а також буде корисним всім, хто цікавиться сучасними досягненнями та інноваціями у сферах комп’ютерної інженерії й кібернетичної безпеки.
 • Документ
  Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві
  (ЦНТУ, 2020)
  Збірник містить тези доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної on-line конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”, що відбулася 11-12 листопада 2020 року на базі кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету. Матеріали збірника опубліковано у авторській редакції.
 • Документ
  Підвищення надійності машин і обладнання
  (ЦНТУ, 2020)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
 • Документ
  Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
  (ЦНТУ, 2017)
  В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва техніки в системі ресурсозберігаючих технологій, а також моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин. Наведені результати досліджень в галузі технологій виробництва і експлуатації сільськогосподарських машин та забезпечення їх надійності і довговічності. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільськогосподарській і інших галузях машинобудування. Даний збірник є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, студентів – учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», 19-21 квітня 2017 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.
 • Документ
  Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту
  (ЦНТУ, 2019)
  В наукових матеріалах конференції представлено роботи професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів, учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту".
 • Документ
  Комбінаторні конфігурації та їх застосування
  (ЦНТУ, КЛА НАУ, 2017)
  У збірнику вміщено матеріали дев'ятнадцятого міжнародного науково-практичного семінару – повідомлення про його роботу, тези наукових доповідей, представлених на семінарі.
 • Документ
  Комбінаторні конфігурації та їх застосування
  (КНТУ, ДЛАУ, 2014)
  У збірнику вміщено матеріали шістнадцятого міжнародного науково-практичного семінару – повідомлення про його роботу, тези 33 наукових доповідей, представлених на семінарі.
 • Документ
  Підвищення надійності машин і обладнання
  (ЦНТУ, 2019)
  В збірнику представлені матеріали доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, докторантів, аспірантів та студентів ЦНТУ України, провідних вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються завершені етапи розробок. The collection contains materials of the reports of scientific and pedagogical workers, research staff, doctoral students, postgraduates and students of the National Technical University of Ukraine, leading domestic and foreign higher educational establishments and scientific institutions, where the completed stages of development are considered.
 • Документ
  Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
  (КНТУ, 2016)
  В матеріалах конференції викладені питання конструювання, виробництва техніки в системі ресурсозберігаючих технологій, а також моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів машин. Наведені результати досліджень в галузі технологій виробництва і експлуатації сільськогосподарських машин та забезпечення їх надійності і довговічності. Викладені практичні рекомендації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільськогосподарській і інших галузях машинобудування. Даний збірник є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів, студентів – учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції», 20-22 квітня 2016 року. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.