Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 36.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В збірнику викладені питання розрахунку і конструювання, удосконалення конструкцій, ство- рення і дослідження нових робочих органів сільськогосподарських машин, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського машинобудування. Описані результати досліджень технологій виробництва, надійності та довговічності машин. Дані практичні рекомен- дації по використанню результатів досліджень і дослідно-конструкторських розробок в сільсько- господарській і інших галузях машинобудування. Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників науково-дослідних інститутів, ВНЗ, конструкторських організацій і промислових підприємств.

Description

Keywords

збірник наукових праць, наукові праці, конструювання, сільськогосподарські машини

Citation

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (відпов. ред.), А. І. Бойко, В. Ф. Гамалій та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - Вип. 36. - 260 с.