Візуальне програмування. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Мелешко, Є. В.
Козірова, Н. Л.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дані методичні вказівки адресовані майбутнім розроблювачам програмного забезпечення, що навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки" та 123 "Комп’ютерна інженерія". Вони включають в себе основи візуального програмування на прикладі середовища розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio та ігрового рушія Unity з використанням мови програмування С#. Ці методичні вказівки можуть використовуватися також студентами інших спеціальностей. Вони містять основні теоретичні положення та практичні завдання, необхідні для засвоєння учбового матеріалу.

Description

Keywords

програмування С#, Microsoft Visual Studio, Unity, масив, графіка

Citation

Візуальне програмування : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студент. денної та заочної форми навчання спец. 122 "Комп’ютерні науки" та 123 "Комп’ютерна інженерія" / уклад. : Є. В. Мелешко, Н. Л. Козірова ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. програмування та захисту інформації. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 100 с.