Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності та безпеки підприємств, регіонів, соціальної відповідальності бізнесу та держави, розвитку інвестиційної та інноваційної політики, людського потенціалу, визначенню стратегічних перспектив готельно-ресторанної індустрії України. Для науковців, викладачів, здобувачів PhD, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів підприємств, спеціалістів з економіки.

Description

Keywords

інвестиційно-інноваційного потенціал українського бізнесу, фінансово-економічна безпека малого бізнесу, міграція населення в умовах війни, діяльність підприємств в умовах цифровізації, цифрова трансформація економіки, економіка регіонів України в умовах війни, недобросовісна конкуренція, готельно-ресторанний бізнес, екологізація готельно-ресторанної сфери

Citation

Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 16 трав. 2024 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки та підприємництва, каф. економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи ; [редкол. : А. А. Тихий, В. В. Зайченко, Н. С. Шалімова та ін.]. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2024. – 136 с.