Економічні, суспільні та гуманітарні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз
  (ЦНТУ, 2024)
  У збірнику опубліковано тези доповідей учасників ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності та безпеки підприємств, регіонів, соціальної відповідальності бізнесу та держави, розвитку інвестиційної та інноваційної політики, людського потенціалу, визначенню стратегічних перспектив готельно-ресторанної індустрії України. Для науковців, викладачів, здобувачів PhD, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів підприємств, спеціалістів з економіки.
 • Item
  Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем
  (ЦНТУ, 2024)
  Збірник містить тези доповідей VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем", що проходила в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) 25-26 квітня 2024 р.
 • Item
  Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку
  (ЦНТУ, 2024)
  Збірник містить матеріали Х Обласної науково-практичної конференції учнів та здобувачів вищої освіти “Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку”, яка відбулась 19 квітня 2024 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді учасників НПК присвячені проблемам та перспективам розвитку економіки кризового стану; ринку праці: професіям, тенденціям та викликам сучасності; особливостям сучасного менеджменту в епоху глобалізації та стрімкого розвитку; ключовим аспектам ведення бізнесу онлайн: Digitals, інтернет маркетингу, організайії рекламної діяльності та SMM; питанням міжнародного бізнесу та DATA-аналітики; питанням ролі молоді в економіці; викликам безпеки життєдіяльності в економічному просторі; механізмам державного регулювання інноваційного розвитку економіки з акцентом на регіональний аспект.
 • Item
  Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем
  (Поліграф-Сервіс, 2023-12)
  Збірник включає тези наукових доповідей, присвячених дослідженню проблем асиметричного розвитку країн під впливом гібридних загроз сучасності, зміцнення міжнародної та національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, удосконалення інституціонального середовища міжнародного співробітництва та забезпечення міжнародної безпеки, розвитку різних секторів економіки під впливом глобальних викликів, формування інформаційного суспільства в процесі світової соціально-економічної трансформації. The collection includes abstracts of scientific reports on the study of asymmetric development of countries under the influence of modern hybrid threats; strengthening of international and national security in the context of global transformations; improving the institutional environment of international cooperation and international security; development of various sectors of the economy under the influence of global challenges; establishment of information society in the process of global social and economic transformations.
 • Item
  Проблеми і перспективи економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі. Частина 2
  (ЦНТУ, 2023)
  У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності та безпеки підприємств, регіонів, соціальної відповідальності бізнесу та держави, розвитку інвестиційної та інноваційної політики, людського потенціалу, визначенню стратегічних перспектив готельно-ресторанної індустрії України. Для науковців, викладачів, здобувачів PhD, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів підприємств, спеціалістів з економіки.
 • Item
  Проблеми і перспективи економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі. Частина 1
  (ЦНТУ, 2023)
  У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності та безпеки підприємств, регіонів, соціальної відповідальності бізнесу та держави, розвитку інвестиційної та інноваційної політики, людського потенціалу, визначенню стратегічних перспектив готельно-ресторанної індустрії України. Для науковців, викладачів, здобувачів PhD, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів підприємств, спеціалістів з економіки.
 • Item
  Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України
  (ЦНТУ, 2023)
  Видання містить матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка відбулась 07-08 грудня 2023 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді присвячені результатам наукових досліджень у сферах державного та муніципального управління, державного регулювання інноваційного розвитку економіки, розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій, розвитку реального сектору економіки, галузей та інфраструктури, викликів функціонування бізнес-структур в умовах посилення діджиталізації та ІТ-технологій.
 • Item
  Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України
  (ЦНТУ, 2022)
  Видання містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка відбулась 08 грудня 2022 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді присвячені ролі вищої освіти в умовах інноваційних трансформацій, інноваційному розвитку реального сектору економіки, галузей та інфраструктури, вітчизняному і міжнародному досвіду державного регулювання інноваційного розвитку економіки, формування й розвитку сучасних інноваційно-інтегрованих структур, соціально-економічним важелям забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку, аспектам розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій, особливостям інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку.
 • Item
  Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем
  (ЦНТУ, 2023)
  Збірник містить тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем", що проходила в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) 27-28 квітня 2023 р. The collection contains abstracts of the VI All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Modern problems of economic theory, marketing and modeling of socio-economic systems", which took place at the Central Ukrainian National Technical University (Kropyvnytskyi) on April 27-28, 2023.
 • Item
  Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз
  (РВЛ ЦНТУ, 2023)
  У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності та безпеки підприємств, регіонів, соціальної відповідальності бізнесу та держави, розвитку інвестиційної та інноваційної політики, людського потенціалу, визначенню стратегічних перспектив готельно-ресторанної індустрії України. Для науковців, викладачів, здобувачів PhD, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів підприємств, спеціалістів з економіки.
 • Item
  Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем
  (ЦНТУ, 2022)
  Збірник включає тези наукових доповідей, присвячених дослідженню проблем асиметричного розвитку країн під впливом гібридних загроз сучасності, зміцнення міжнародної та національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, удосконалення інституціонального середовища міжнародного співробітництва та забезпечення міжнародної безпеки, розвитку різних секторів економіки під впливом глобальних викликів, формування інформаційного суспільства в процесі світової соціально-економічної трансформації. The collection includes abstracts of scientific reports on the study of asymmetric development of countries under the influence of modern hybrid threats; strengthening of international and national security in the context of global transformations; improving the institutional environment of international cooperation and international security; development of various sectors of the economy under the influence of global challenges; establishment of information society in the process of global social and economic transformations.
 • Item
  Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку
  (ЦНТУ, 2021)
  Збірник містить матеріали VІІІ обласної науково-практичної конференції учнів та здобувачів вищої освіти ― "Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку", яка відбулась 17 листопада 2021 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді учасників НПК присвячені проблемам та перспективам розвитку економіки після пандемії коронавірусу, тенденціям на ринку праці, сучасному менеджменту в епоху глобалізації й стрімкого розвитку, веденню бізнесу онлайн (Digitals, інтернет, маркетинг, рекламна діяльність та SMM), регіональному аспекту екосвідомості та екокультурі поколінь, проблемам оздоровлення, відпочинку, спорту та правильного харчування в житті молоді.
 • Item
  Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери
  (Ексклюзив-Систем, 2021)
  Представлені матеріали є результатами досліджень науковців та практиків з проблем фінансово-кредитного регулювання розвитку економіки та соціальної сфери. До збірника ввійшли тези доповідей, що розкривають проблеми сучасної фінансової науки та практики: розробки методів реалізації фінансової політики держави; фінансово-аналітичного забезпечення, податкового регулювання і страхового захисту суб’єктів підприємницької діяльності; напрямів реформування фінансів соціальної сфери та системи соціального забезпечення; оцінки впливу глобалізації економіки на розвиток фінансів; сучасних проблем обліку, аудиту та оподаткування; розвитку новітніх інформаційних технології у фінансах
 • Item
  Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти
  (ЦНТУ, 2021)
  До збірника включено тези доповідей учасників ІІ Міжнародної наукової конференції з проблем історії, археології, інформаційної, бібліотечної та архівної справи, педагогіки вищої школи, філософії та культури. Тези, що увійшли до випуску, можуть бути корисними фахівцям у галузі спеціальних знань історичної науки, архівним, бібліотечним, музейним працівникам, археологам, науковцям, експертам-мистецтвознавцям, викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти гуманітарного профілю.
 • Item
  Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України
  (ЦНТУ, 2021)
  Видання містить матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України», яка відбулась 21 квітня 2021 року у Центральноукраїнському національному технічному університеті, м. Кропивницький. Доповіді присвячені ролі вищої освіти в умовах інноваційних трансформацій, інноваційному розвитку реального сектору економіки, галузей та інфраструктури, вітчизняному і міжнародному досвіду державного регулювання інноваційного розвитку економіки, формування й розвитку сучасних інноваційно-інтегрованих структур, соціально-економічним важелям забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах становлення інноваційної парадигми розвитку, аспектам розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій, особливостям інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку.
 • Item
  Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем
  (ЦНТУ, 2021)
  Збірник включає тези наукових доповідей, присвячених дослідженню проблем асиметричного розвитку країн під впливом гібридних загроз сучасності, зміцнення міжнародної та національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, удосконалення інституціонального середовища міжнародного співробітництва та забезпечення міжнародної безпеки, розвитку різних секторів економіки під впливом глобальних викликів, формування інформаційного суспільства в процесі світової соціально-економічної трансформації, підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу та інформаційно-аналітичних ресурсів в системі економічної безпеки підприємств та в умовах пандемії COVID-19. The collection includes abstracts of scientific reports on the study of asymmetric development of countries under the influence of modern hybrid threats, strengthening international and national security in the context of global transformations, improving the institutional environment of international cooperation and international security, development of various sectors of the economy under the influence of global challenges. in the process of global socio-economic transformation, increasing the efficiency of the use of innovation potential and information and analytical resources in the system of economic security of enterprises and in the context of the COVID-19 pandemic.
 • Item
  Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем
  (ЦНТУ, 2021)
  Збірник містить тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем", що проходила в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) 28-29 квітня 2021 р. The collection contains abstracts of the V All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Modern problems of economic theory, marketing and modeling of socio-economic systems", which took place at the Central Ukrainian National Technical University (Kropyvnytskyi) on April 28-29, 2021.
 • Item
  Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств
  (РВЛ ЦНТУ, 2021)
  У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.
 • Item
  Облік, оподаткування і контроль в управлінні
  (ЦНТУ, 2021)
  Представлено матеріали досліджень здобувачів вищої освіти і учнівської молоді з проблем інноваційної моделі соціально-економічного розвитку держави і регіонів; розвитку професій бухгалтера, аудитора, економіста, фінансиста в глобальному економічному середовищі; тенденцій, проблем та перспектив розвитку науки про бухгалтерський облік, облікової методології та практики; проблем та перспектив розвитку системи оподаткування та інформаційного забезпечення формування податкової звітності; стану та перспектив використання інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті, фінансово-кредитній та маркетинговій діяльності; проблем та перспектив розвитку аналізу та контролю в системі управління.
 • Item
  Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери
  (Ексклюзив-Систем, 2020)
  Представлені матеріали є результатами досліджень науковців та практиків з проблем фінансово-кредитного регулювання розвитку економіки та соціальної сфери. До збірника ввійшли тези доповідей, що розкривають проблеми сучасної фінансової науки та практики: розробки методів реалізації фінансової політики держави; фінансово-аналітичного забезпечення, податкового регулювання і страхового захисту суб’єктів підприємницької діяльності; напрямів реформування фінансів соціальної сфери та системи соціального забезпечення; оцінки впливу глобалізації економіки на розвиток фінансів; сучасних проблем обліку, аудиту та оподаткування; розвитку новітніх інформаційних технології у фінансах.