Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

Abstract

Description

Keywords

Citation

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. напр. підгот. 6.030508 - "Фінанси і кредит" / [уклад. Н. А. Іщенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фін. та план. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 71 с.