Водометний рушій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-02-10

Authors

Оришака, О. В.
Кравцов, А. О.
Артюхов, А. М.
Оришака, В. О.
Oryshaka, O.
Kravtsov, A.
Artiukhov, A.
Oryshaka, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Водометний рушій містить водометну трубу, в якій розташований гвинт з приводом, до якої жорстко приєднаний прискорювач руху рідини. На вході в прискорювач руху рідини встановлений блок, який має конусну поверхню зі сторони корпуса прискорювача, що створює камеру, в якій змонтовані ізольовано від корпусу і блока електроди, що з'єднані з генератором електричних імпульсів. Водометный движитель содержит водометную трубу, в которой расположен винт с приводом, к которой жестко присоединен ускоритель движения жидкости. На входе в ускоритель движения жидкости установлен блок, который имеет конусную поверхность со стороны корпуса ускорителя, создающую камеру, в которой смонтированы изолировано от корпуса и блока электроды, соединенные с генератором электрических импульсов. A jet propeller comprises a jet tube, wherein a screw with a drive is located, to which an accelerator of liquid movement is rigidly connected. At the entrance of liquid accelerator a unit is installed, which has a tapered surface from the side of accelerator housing, creating a chamber, in which electrodes are mounted which are insulated from the housing and connected to a generator of electric impulses.

Description

Keywords

прискорювач руху рідини, ускоритель движения жидкости, fluid accelerator

Citation

Пат. 87359 Україна, МПК B63H 1/00, F16K 47/00. Водометний рушій / О. В. Оришака, А. О. Кравцов, А. М. Артюхов, В. О. Оришака ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201307472 ; заявл. 12.06.2013 ; опубл. 10.02.2014 ; Бюл. № 3.