Будівельна механіка. Розрахунок трьохшарнірної системи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації складені з метою полегшення самостійної роботи здобувачів вищої освіти при виконанні розрахунково-графічного завдання на тему: «Розрахунок трьохшарнірної системи .

Description

Keywords

трьохшарнірна система, реакції в опорах арки, епюри поздовжніх сил, епюри поперечних сил

Citation

Будівельна механіка : метод. рекомендації до викон. розрахунково - проектувального завдання РПЗ№3 "Розрахунок трьохшарнірної системи" для самост. роб. / [уклад. : Г. Д. Портнов, В. В. Пукалов, А. А. Тихий] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 27 с.