Музеєзнавство: система обліку та наукової обробки музейних фондів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Тупчієнко, М. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дані методичні рекомендації до курсу «Музеєзнавство», що читається за вибором покликані допомогти студентам, які навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» краще теоретично засвоїти та на практиці закріпити знання з одного із основних розділів музеєєзнавства «Система обліку та наукової обробки музейних фондів». Цей розділ має безпосереднє відношення до фахової спеціалізації студентів. Крім того, якісне та ґрунтовне засвоєння матеріалу зазначеного розділу має допомогти студентам у виконанні ними завдань під час проходження навчальної та виробничої практики в музеях.

Description

Keywords

музей, музейний фонд, акт приймання, акт видачі, інструкція

Citation

Музеєзнавство: система обліку та наукової обробки музейних фондів : метод. вказ. до вивч. дисц. ОКР бакалаврів спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / [уклад. М. П. Тупчієнко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 19 с.