Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки

Abstract

Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки, яка містить основу з регульованими гвинтами-ніжками, зразок-балку прямокутного перерізу, що опирається на закріплені на основі шарнірно нерухому і шарнірно рухому опори, штангу, закріплену на основі в середині між опорами і перпендикулярно до основи, вантаж-кульку, що утримується у вихідному стані електромагнітом, закріпленим на кронштейні, переміщенням якого по штанзі встановлюється задана висота падіння вантажу-кульки, спеціальний вловлювач, закріплений на балці, який забезпечує заклинювання вантажу-кульки при ударі і подальший його рух разом з балкою як єдиного цілого, яка відрізняється тим, що на середині балки під балкою закріплена лазерна або світлодіодна указка, промінь якої спрямований перпендикулярно до площини коливання балки на дискретну світлочутливу лінійку, закріплену на штанзі вертикально і з'єднану через швидкодіючий інтерфейс з персональним комп'ютером.

Description

Keywords

згин балки, ударне навантаження, beam bend, impact load

Citation

Пат. 59146 Україна, МПК G01M 13/02. Установка для дослідження дії ударного навантаження при згині балки / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, Т. Ю. Мельстер, О. Ю. Кравченко, П. А. Тернавський, С. В. Лук'яненко ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201010962 ; заявл. 13.09.2010 ; опубл. 10.05.2011 ; Бюл. № 9.