Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Представлені матеріали є результатами досліджень науковців та практиків з проблем фінансово-кредитного регулювання розвитку економіки та соціальної сфери. До збірника ввійшли тези доповідей, що розкривають проблеми сучасної фінансової науки та практики: розробки методів реалізації фінансової політики держави; фінансово-аналітичного забезпечення, податкового регулювання і страхового захисту суб’єктів підприємницької діяльності; напрямів реформування фінансів соціальної сфери та системи соціального забезпечення; оцінки впливу глобалізації економіки на розвиток фінансів; сучасних проблем обліку, аудиту та оподаткування; розвитку новітніх інформаційних технології у фінансах.

Description

Keywords

фінанси, страхування, фінанси підприємства, банківська діяльність, інновації, банківський продукт

Citation

Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (5-6 листоп. 2020 р.), м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів ; [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова, В. В. Сибірцев та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. - 152 с.