Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-08-15

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Майоров, В. С.
Filimonikhin, H.
Mayorov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що працює на закритичній швидкості обертання, містить корегуючі вантажі, насаджені на осі, перпендикулярні валу, який відрізняється тим, що осі корегуючих вантажів виконуються з різзю на кінці і встановлюються у втулки з ексцентриситетним отвором.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Пат. 58675 Україна, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін, В. С. Майоров ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № а 2002043575 ; заявл. 29.04.2002 ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.