Фізіологія та психологія праці. Економіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Липчанський, В. О.
Тушевська, Т. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Містить програму курсу «Фізіологія та психологія праці»; плани лекційних занять зі стислим викладенням тем; зміст практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення; рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів; питання для підготовки до іспиту; список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни.

Description

Keywords

практичне заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, контроль знань студентів

Citation

Фізіологія та психологія праці : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ден. форми навч. за спец. 051 «Економіка» (Управління персоналом і економіка праці) / [уклад.: В. О. Липчанський, Т. В. Тушевська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 94 с.