Можливість модернізації механічної обробки багатоступінчастих валів на токарних верстатах застарілої конструкції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Анастасенко, С. Н.
Григурко, І. О.
Капура, І. А.
Anastasenko, Sergey
Grigyrko, Ivan
Kapyra, Іgor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Представлена модернізація токарних верстатів застарілої конструкції з реконструкцією гідрокопіювальних супортів для обробки багатоступінчастих валів та улаштування для автоматизованого завантаження, закріплення і зняття заготовок. При конструкторській розробці на заводі можливо враховувати виробничі можливості ремонтних і інструментальних цехів, на котрі покладається задача переобладнання верстатів і ретельного розрахунку економічних показів, які визначають рентабельність реконструкції і степені автоматизації. В більшості випадків при автоматизації верстатів для роботи за замкнутим циклом виготовлення простих деталей можемо рекомендувати пневмомеханічні улаштування, комбінуючи механічний барабанний привід супорту з пневматичними затискними улаштуваннями. It is presented the putmoded turn bench with reengineering of hydro-copying carrage for multiplediameters part processing and computerized work pieces loading, fixture and relieving devices. At designer development at the plant it is possible to take into account production mo-zhlivosti of repair and instrumental workshops upon which the task of re-equipment of machine-tools and careful calculation of economic pokazkiv, yaki depends determine profitability of reconstruction and degrees of automation. In most cases during automation of machine-tools for work after the reserved cycle of vigotov-lennya of simple details can recommend the pneumomassage arranging, combining a mechanical drum occasion support from.

Description

Keywords

обробка, модернізація, автоматизація, робочі подачі, токарний верстат, виробничі процеси, різець, технічний рівень, гідравлічний копіювальний супорт, технічні умови, machining, putmoded, automation, regular feed, lathe, production processing, tool, performance standards, hydraulic copier, standard specification

Citation

Анастасенко, С. Н. Можливість модернізації механічної обробки багатоступінчастих валів на токарних верстатах застарілої конструкції / С. Н. Анастасенко, І. О. Григурко, І. А. Капура // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2013. - Вип. 43, ч. 1. - С. 212-217.