Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Яцун, В. В.
Джирма, С. О.
Яцун, В. В.
Горпинченко, О. В.
Yatsun, V.
Dzhyrma, S.
Yatsun, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СПД ФО Лисенко В. Ф.

Abstract

Навчальний посібник спрямований на більш глибоке вивчення, розуміння, уявлення конструкцій, елементів та процесів підйомно-транспортних та транспортуючих машин. Метою даного навчального посібника є допомога у вивченні теоретичного курсу навчальної дисципліни "Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка" шляхом виконання лабораторних робіт. Розглядаються конкретні роботи згідно силабусу навчальної дисципліни.

Description

Keywords

підйомно-транспортні машини, будівельні машини, крани, домкрати, електроталь, конвеєр, елеватор

Citation

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка : навч. посіб. / за ред. В. В. Яцун ; уклад. : В. В. Яцун, С. О. Джирма, В. В. Яцун, О. В. Горпинченко ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : СПД ФО Лисенко В. Ф., 2020. - 126 с.