Операційний менеджмент. Менеджмент

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Сторожук, О. В.
Корнєєва, Т. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

семінарське заняття, оцінка знань

Citation

Операційний менеджмент : метод. вказ. до вивч. курсу для підгот. фахівців з напр. „Менеджмент” / [уклад.: О. В. Сторожук, Т. С. Корнєєва] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – 80 с.