Еволюція публічного управління

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Глевацька, Н. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

самостійна робота студента

Citation

Еволюція публічного управління : метод. рек. до вивч. дисц. для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» : ОР «Бакалавр з публічного управління та адміністрування» : ОП «Публічне управління та адміністрування» / [уклад. Н. М. Глевацька] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 52 с.