Технологія ремонту машин та обладнання. Практичні заняття

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Шепеленко, І. В.
Красота, М. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Технологія ремонту машин та обладнання» призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». Представлені деякі технології ремонту та відновлення деталей, а також обладнання та устаткування, що використовуються при цьому. Особливу увагу приділено перевагам та недолікам розглянутих методів. Наведені практичні рекомендації при здійсненні технологій відновлення деталей.

Description

Keywords

поверхневе пластичне деформування, електромеханічна обробка, електролітичне осадження

Citation

Технологія ремонту машин та обладнання : метод. вказівки до виконання практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 208 «Агроінженерія» / [уклад. : І. В. Шепеленко, М. В. Красота, Р. А. Осін] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький: ЦНТУ, 2023. – 83 с.