Методика визначення рейтингу впливу чинників розвитку підприємства на ефективність праці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національна академія управління
Анотація
У статті представлено розроблену методику побудови моделі розрахунку коефіцієнтів рейтингу впливу чинників розвитку підприємства на ефективність праці. Визначено числові значення цих коефіцієнтів рейтингів. Застосування моделі визначення числових значень коефіцієнтів рейтингу та їх аналіз дозволять розробляти плани раціонального використання ресурсів підприємства. В статье представлена разработанная методика построения модели расчета коэффициентов рейтинга влияния факторов развития предприятия на эффективность труда. Определены числовые значения этих коэффициентов рейтингов. Применение модели определения числовых значений коэффициентов рейтинга и их анализ позволят разрабатывать планы рационального использования ресурсов предприятия. The article presents the developed method for constructing a model calculating the coefficients for the rating of influence of enterprise development factors on labour efficiency. Numerical values of these rating coefficients are set. Application of the model for numerical values identification for rating coefficients and their analysis allows developing plans on rational use of enterprise resources.
Опис
Ключові слова
ефективність праці, чинники розвитку підприємства, рейтинг впливу чинників, эффективность труда, факторы развития предприятия, рейтинг влияния факторов, labour efficiency, factors of enterprise development, rating of impact factors
Бібліографічний опис
Корнєєва, Т. С. Методика визначення рейтингу впливу чинників розвитку підприємства на ефективність праці / Т. С. Корнєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4 (178) – С. 368-385.